Rezerwacja grupowa


Dane kontaktowe:

bilety@stowarzyszenieteatralne.pl
tel. 690 335 456


Pobierz formularz rezerwacji grupowej: FORMAT PDF FORMAT DOCX


REGULAMIN REZERWACJI GRUPOWYCH

  1. W celu zakupu miejsc na spektakle Stowarzyszenia Teatralnego “INGENIUM” (dalej: Organizator) grupa szkolna pod opieką kierownika, to jest nauczyciela lub rodzica (dalej : Zamawiający) musi wcześniej dokonać rezerwacji miejsc u Organizatora.
  • Numer Kontaktowy : 690 335 456
  • E-mail : bilety@stowarzyszenieteatralne.pl

2. Przedstawiciel Organizatora każdorazowo indywidualnie ustala sposób odbioru zarezerwowanych biletów Zamawiającego.

3. Miejsca na sali są zawsze rozkładane według kolejności rezerwacji.

4. Zamawiający bilety w celu zarezerwowania miejsc musi skierować pod adres e-mailowy podany powyżej wypełnione, podpisane i zeskanowane Potwierdzenie Rezerwacji (do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia). Przy pierwszej
rezerwacji można podać jedynie wstępną liczbę uczniów i opiekunów. Uprasza się jednak, by była ona możliwie zbliżona do ostatecznej, którą podajemy najpóźniej dwa tygodnie przed spektaklem (patrz punkt 6).

5. Rezerwacja telefoniczna nie jest wiążąca. Kontakt telefoniczny może jedynie służyć uzyskaniu szczegółowych informacji od Organizatora, lub wcześniejszemu wstępnemu zarezerwowaniu miejsc na sali (w celu uzyskania lepiej sytuowanych miejsc). Po rezerwacji telefonicznej, należy w przeciągu trzech dni roboczych potwierdzić rezerwację jak w punkcie 4.

6. W terminie do 14 dni przed terminem spektaklu, zamawiający musi ponownie przesłać Potwierdzenie Rezerwacji uzupełniwszy ostateczną ilość rezerwowanych miejsc. W przypadku gdy liczba miejsc nie zostanie ostatecznie potwierdzona, przyjmuje się wstępnie podaną liczbę miejsc jako ostateczną.

7. Nie dopełnienie jakiegokolwiek punktu regulaminu może skutkować
anulowaniem rezerwacji przez Organizatora.

8. Płatności za bilety na spektakl należy dokonać nie później niż 3 dni przed datą wydarzenia. Płatność jest możliwa przelewem, lub osobiście w określonych każdorazowo przez Organizatora dniach. Odstępstwa od tej reguły można indywidualnie ustalić z Organizatorem.

9. W przypadku rezygnacji z jakichkolwiek miejsc po ostatecznym potwierdzeniu ich ilości (poniżej 14 dni przed spektaklem) ale nie później niż 3 dni przed spektaklem, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kwotą 50% wartości biletów zarezerwowanych, a nie odebranych.

10. Rezygnacja z miejsc lub zwroty poniżej 3 dni przed wydarzeniem nie są możliwe.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w dowolnym momencie, w przypadku odwołania znaczącej liczby rezerwacji, lub zaistnienia innych nieprzewidzianych i niezależnych od Organizatora sytuacji.

12. Każdy bilet sprzedany na spektakle Stowarzyszenia Teatralnego “INGENIUM” jest darowizną na cele statutowe Stowarzyszenia – edukację muzyczną dzieci i młodzieży oraz organizację spektakli edukacyjnych. Sprzedaż biletów na rzecz Stowarzyszenia wykonywana jest przez Agencję Turystyczno-Artystyczną YO TIME Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Jednorożca 3, 80-299 Gdańsk (NIP 5842744726, KRS 0000581474, REGON 362774528).

13. Bilety zakupione przez system rezerwacyjny VISUALTICKET są biletami,
których obsługą techniczną zajmuje się Agencja Turystyczno-Artystyczna YO TIME Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Jednorożca 3, 80-299 Gdańsk (NIP 5842744726, KRS 0000581474, REGON 362774528), odpowiadająca za poprawność transakcji.

14. Wszelkie reklamacje związane z obsługą transakcji i przelewów prosimy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej: bilety@stowarzyszenieteatralne.pl, listownie na adres agencji lub organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

15. Wszystkie nasze widowiska są realizowane z zastosowaniem dużej ilości
kolorowych i dynamicznych świateł scenicznych. Prosimy zwrócić uwagę, czy w Państwa grupie nie ma osób z problemami epileptycznymi.